مملکته داریم؟

این همسر گرانقدر ما یک خبطی کرد و یک سال و نیم پیش پُستی نوشت اینجا و نامش را گذاشت “نرخ سود بانکی”. بعد هم برش داشت. هنوز هم از نظر تعداد بازدید در رتبه ی دوم است. مملکته داریم؟ 😀

بازار داغ

فکرش را بکن با ذهنی خسته و اعصابی خراب در خانه باشی و موقع اذان مغرب به‌جای نماز خواندن بنشینی بیست و سی ببینی. به نظرتان حمافت هم حدّی دارد ؟ تازه بخت با من یار بود که به قسمت طنزش رسیدم که عنوانش این بود: “بازار داغ انصراف وزرا از دریافت یارانه‌ی نقدی” بعد داشت جناب محصولی وزیر مرفّه رفاه را نشان می‌داد که انصرافشان را اعلام می‌کردند. واقعاً تبریک باید گفت یه این همه اخلاص و مردم‌داری و زهد. بسی خنده رفت . :))

حقوق مرتبطه

این روزها تابلوی تبلیغاتی را در شهر می‌بینیم که مربوط به همایش “دفاع از حق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبطه” است. طنزش در این است که یکی از حامیان این همایش “صدا و سیما” است. احتمالاً صدا و سیما حامی آن قسمت “حقوق مرتبطه” است. یعنی خالق یک اثر هنری حق مالکیت مادی و معنوی اثرش را دارد و در مقابل “حقّ مرتبطه”‌ی مربوط به صداوسیما، استفاده از این اثر است به هر نحوی که صلاح بداند: “با” یا “بدون” رعایت آن حق اوّل  …