کیش شخصیت

وقتی نوشته جدیدی از من نیست، یعنی سرم خیلی شلوغه. دوباره کار داره فشار می آره و من مجبورم شش دانگ حواسم رو بدم به اون.
اما حیف دیدم از کنار آخرین بیانه میرحسین موسوی بگذرم. این بیانه که در درون خود حرفهای زیادی دارد به نوعی پاسخی به شبهه‌های وارد شده از سوی احمد توکلی است. البته بسی حرفهای دیگر نیز در درون خود دارد. اما جمله ای که من از کل این بیانه بیشتر پسندیدم این بود:
“حتی اگر تولدم ۷مهربودجا نداشت حرکت شما به کیش شخصیت آلوده شود”
مدت زیادی است که به این نتیجه رسیدم بسیاری از مشکلات جامعه ما به دلیل نگرش مطلق نسبت به افراد است. اینکه با برخی افراد چنان رفتار می شود که معصوم هستند. به قول یکی از دوستان کسی که پیغمبر نیست برای برخی خدا تلقی می شود. نمی دانم تا زمانی که مفاهیم انتزاعی بلندی مانند عدل و آزادی وجود دارد چه دلیلی دارد ما متوسل به مصداق های انسانی شویم.
وقتی می توانیم غایت رسیدن به حرکتی را عدل بدانیم چرا باید آن عدل را در وجود کسی جستجو کنیم. یا همین طور دیگر مفاهیم مقدس برای همه جوامع انسانی. وقتی ما این مفاهیم  را که در هر جامعه و در هر زمان معانی قابل قبض و بسط دارند، به عوامل انسانی همان عصر محدود می کنیم برای آیندگان راه خرده گیری را هموار می کنیم. چراکه رفتارهای انسانی تابعی از زمان و مکان است و پیشرفت جوامع، اشتباهات گذشتگان را باز می نماید. حال اگر رفتارهای انسانی محدود در زمان و مکان معیار عمل قرار گیرند طبیعی است که پس از گذشت مدت زمانی، جامعه دچار شک و تردید در این معیارها می شود.
عموما اخلاص و احترام نسبت به افراد هر عصر در اثر مجموعه عوامل تأثیر گذار در همان عصر ایجاد می شود. نظیر احترامی که مردم ایران برای شخصیت کاریزماتیک امام خمینی(ره) در انقلاب ۵۷ داشته اند. این اخلاص و ارادت مردم نسبت به امام کاملا قابل درک و صد البته محترم است. اما دلیل نمی شود که آیندگان هیچگاه حق انتقاد به رهبری ایشان را نداشته باشند. وقتی ایشان بنیانگذار حکومتی مانند جمهوری اسلامی است که هر دو قسمت آن خود مفاهیم قابل قبض و بسط هستند چگونه اندیشه های خود ایشان این قابلیت را ندارند؟ من فکر نمی کنم ایشان هم چنین جزمیتی در تفسیر رفتارش رو می پسندیده اند.
اما اگر شما الان خدای ناکرده سخنی در نقد رفتار حکومت مقدس سرزمینت بزنی، تو گویی کفر گفته ای و مرتد شده ای. وقتی می گوییم به قانون اساسی پابندیم یعنی به همین حکومت پایبندیم. چرا انگ مخالف و معاند و منافق و اغتشاشگر می زنید؟ چرا؟

وقتی نوشته جدیدی از من نیست، یعنی سرم خیلی شلوغه. دوباره کار داره فشار می آره و من مجبورم شش دانگ حواسم رو بدم به اون.

[…..]

مدت زیادی است که به این نتیجه رسیدم بسیاری از مشکلات جامعه ما به دلیل نگرش مطلق نسبت به افراد است. اینکه با برخی افراد چنان رفتار می شود که معصوم هستند. به قول یکی از دوستان کسی که پیغمبر نیست برای برخی خدا تلقی می شود. نمی دانم تا زمانی که مفاهیم انتزاعی بلندی مانند عدل و آزادی وجود دارد چه دلیلی دارد ما متوسل به مصداق های انسانی شویم.

وقتی می توانیم غایت رسیدن به حرکتی را عدل بدانیم چرا باید آن عدل را در وجود کسی جستجو کنیم. یا همین طور دیگر مفاهیم مقدس برای همه جوامع انسانی. وقتی ما این مفاهیم  را که در هر جامعه و در هر زمان معانی قابل قبض و بسط دارند، به عوامل انسانی همان عصر محدود می کنیم برای آیندگان راه خرده گیری را هموار می کنیم. چراکه رفتارهای انسانی تابعی از زمان و مکان است و پیشرفت جوامع، اشتباهات گذشتگان را باز می نماید. حال اگر رفتارهای انسانی محدود در زمان و مکان معیار عمل قرار گیرند طبیعی است که پس از گذشت مدت زمانی، جامعه دچار شک و تردید در این معیارها می شود.

عموما اخلاص و احترام نسبت به افراد هر عصر در اثر مجموعه عوامل تأثیر گذار در همان عصر ایجاد می شود. نظیر احترامی که مردم ایران برای شخصیت کاریزماتیک امام خمینی(ره) در انقلاب ۵۷ داشته اند. این اخلاص و ارادت مردم نسبت به امام کاملا قابل درک و صد البته محترم است. اما دلیل نمی شود که آیندگان هیچگاه حق انتقاد به رهبری ایشان را نداشته باشند. وقتی ایشان بنیانگذار حکومتی مانند جمهوری اسلامی است که هر دو قسمت آن خود مفاهیم قابل قبض و بسط هستند چگونه اندیشه های خود ایشان این قابلیت را ندارند؟ من فکر نمی کنم ایشان هم چنین جزمیتی در تفسیر رفتارش رو می پسندیده اند.

اما اگر شما الان خدای ناکرده سخنی در نقد رفتار حکومت مقدس سرزمینت بزنی، تو گویی کفر گفته ای و مرتد شده ای. وقتی می گوییم به قانون اساسی پابندیم یعنی به همین حکومت پایبندیم. چرا انگ مخالف و معاند و منافق می زنید؟ چرا؟

2 دیدگاه برای «کیش شخصیت»

  1. وقتی نوشته ی جدیدی از من نیست یعنی سر آسمان شلوغه؟! مگه این علی هنوزم مشقاشو میده بقیه بنویسند؟ 😉

    آی گفتی. هییییییییی!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *